1395/10/06

تست اخبار

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: تا زمانی که صحت ادعای تاثیر پارازیت ها بر سلامت افراد مشخص نشود نمی توان از مسئولان مربوطه سوال کرد اما اگر مدارکی چنین اظهاراتی را اثبات می کند باید ارایه شده تا بتوان پیرامون آن وارد عمل شد و از مسئولان پرسش هایی را مطرح کرد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر اساس اطلاعات تکنیکی ارایه شده در کمیسیون بهداشت، اعلام شد که اگر فاصله پارازیت‌ها با افراد بیشتر از دو متر باشد تاثیر خود را از دست می‌دهد این درحالی است که امروزه عنوان می شود امواج موبایل نیز بر سلامت افراد تاثیرگذار بوده و شدت آن از پارازیت ها نیز بیشتر است لذا اگر قرار باشد تاثیر پارازیت ها مشخص شود لازم است تاثیر امواج موبایل نیز مورد بررسی واقع شود.